خدمات پس از فروش 24 ماه ضمانت

شرایط و مواردی که شامل گارانتی نمی باشد :

  1. محصول مورد نظر فاقد هر گونه عیوب فیزیکی مانند شکستگی و آبخوردگی باشد.
  2. برچسب گارانتی مخدوش شده باشد.
  3. شرایط استاندارد درج شده مکان مورد استفاده روی محصول رعایت نشده باشد.
  4. اتمام گارانتی در زمان ارائه به بخش خدمات پس از فروش (در بعضی از موارد قابل تجدید می باشد)
  5. تعمیر محصول توسط متخصصین غیر مجاز که مورد تایید شرکت نمی باشند.
  6. عدم ارائه محصول بصورت کامل و همزمان.

شرکت یکتا افروز در صورت ارجاع کالای معیوب به واحدهای گارانتی، قطعه مورد نیاز محصول را به هیچ عنوان تعمیر نمی کند، در صورتی که امکان تعمیر و یا تعویض دیودهای LED به صورت یک یا چند عددی در PCB یا نوار SMD و یا تعمیر و تعویض قطعات معیوب درایور کاملا فراهم می باشد، لذا علی رغم امکان تعمیر شرکت یکتا افروز با تعویض کل نوار SMD یا PCB و کل درایور مشکل را با تعویض قطعه مورد نظر رفع می نماید، ضمنا خاطر نشان می گردد که این پروسه تعویض کامل قطعات به دلیل تغییر مدل ها، طرح ها، رنگ بدنه محصولات و سایر موارد فنی که در محصولات به صورت همزمان مستهلک شده است انجام می پذیرد.

نحوه تعمیر SMD در بخش گارانتی

نحوه تعویض SMD در بخش گارانتی

نحوه تعمیر درایور در بخش گارانتی

نحوه تعویض درایور در بخش گارانتی

فرم ضمانتنامه تعویض

راهنمای نصب و بهره برداری